Πληροφορίες παροχών ΕΟΠΥΥ

Με την ενοποίηση των ταμείων και τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), η διαδικασία που ακολουθείται έχει αλλάξει.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να λάβει από τον συμβεβλημένο ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του εξεταζόμενου, τον κωδικό της πάθησης του εξεταζόμενου, καθώς και την πλήρη περιγραφή της πάθησης.

Ο ιατρός ανάλογα με την πάθηση που έχει εισάγει στο παραστατικό, έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει στον ασθενή συγκεκριμένα προϊόντα, εισάγοντας τον κατάλληλο κωδικό υλικού.

Το παραστατικό αυτό θα πρέπει να έχει υπογραφή, σφραγίδα ελεγκτή και ημερομηνία της έγκρισης αυτής.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει στο κατάστημα που επιθυμεί να προμηθευτεί το προϊόν, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτή καθώς και τα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Πλέον ο ασφαλισμένος δεν απευθύνεται ο ίδιος στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να του αποδοθεί η δαπάνη, αλλά το εκάστοτε κατάστημα λαμβάνει την εντολή και αφαιρεί την παροχή του ταμείου από την αξία του προϊόντος.